ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ห้องเรียนคุณภาพ สู่โรงเรียนคุณภาพ

8 มี.ค. 2566 : 17:57 / 19 19

การประเมินห้องเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับกลุ่มเครือข่ายอารยธรรมบูรพา สพป.สระแก้ว เขต 2 ...

ข่าวกิจกรรม

อย. น้อย โรงเรียนบ้านโคคลาน

8 มี.ค. 2566 : 17:54 / 19 22

การตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ ภายในโรงเรียน ...


ข่าวกิจกรรม

วันมาฆบูชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

7 มี.ค. 2566 : 15:54 / 19 18

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม และสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา...

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ

7 มี.ค. 2566 : 15:52 / 19 21

กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ปีการศึกษา 2565...


ข่าวกิจกรรม

อารยธรรมบูรพาเกมส์

1 มี.ค. 2566 : 13:15 / 19 20

การแข่งขันกีฬากลุ่มอารยธรรมบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ...

ข่าวกิจกรรม

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test-RT)

1 มี.ค. 2566 : 13:12 / 19 18

ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test-RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ...