ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

28 มิ.ย. 2565 : 10:10 / 17 5

กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 ...

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ควบคู่วันภาษาไทยแห่งชาติ

27 มิ.ย. 2565 : 21:21 / 19 8

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ควบคู่วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พุทธศักราช 2565  โรงเรียนบ้านโคคลาน วันที่ 24  มิถุนายน  พ.ศ.2565...


ข่าวกิจกรรม

ฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ เข็มที่ ๑,๒ และเข็มกระตุ้น

27 มิ.ย. 2565 : 18:25 / 20 1

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคคลาน ออกให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ เข็มที่ ๑,๒ และเข็มกระตุ้น แก่เด็กนักเรียน อายุตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป ...

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน

13 มิ.ย. 2565 : 15:23 / 12 53

การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565...


ข่าวกิจกรรม

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2565

13 มิ.ย. 2565 : 14:39 / 20 23

ประนตน้อมพร้อมจิตลิขิตสาร ดำริกานท์ก้มเกศพิเศษหมาย นบบูชาพระคุณครูมิรู้วาย ทั้งจิตกายตั้งมั่นกตัญญู...

ข่าวกิจกรรม

มูลนิธิฟรีแลนด์ ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติตาพระยา

11 มิ.ย. 2565 : 17:06 / 20 12

โครงการขยายการเรียนรู้ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่า สู่โรงเรียน...