ข่าวอื่นๆ

วันครู 2562

15 ม.ค. 2562 : 11:38 120

เดือนมกราคมเวียนมาถึงอีกครั้ง บรรดานักเรียนทั้งหลายคงจำกันได้ดีว่า วันที่ 16 มกราคม ของทุกปี เป็นวันครูที่กำหนดขึ้นเพื่อให้ลูกศิษย์ทั้งหลายระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์...

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562

9 ม.ค. 2562 : 18:50 / 56 231

โรงเรียนบ้านโคคลานจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโคคลาน พบกับกิจกรรมมากมาย การแสดงของเด็กๆบนเวที การเล่นเกมส์ต่างๆ...


ข่าวกิจกรรม

อำเภอยิ้ม

21 ธ.ค. 2561 : 14:08 / 19 157

โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้ว...

ข่าวกิจกรรม

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของวัตถุระเบิดให้กับนักเรียน

21 ธ.ค. 2561 : 14:01 / 19 186

โรงเรียนบ้านโคคลานจัดกิจกรรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของวัตถุระเบิดให้กับนักเรียนโดยกองกำกับการตำหนวจตะเวรชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสระแก้ว...


ข่าวอื่นๆ

สพม 2 ศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

21 ธ.ค. 2561 : 13:54 / 1 143

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเพมหานคร เขต 2 ศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านโคคลานด้วยระบบออนไลน์...

ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนบ้านโคคลานทัศนศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ำบน

17 ธ.ค. 2561 : 16:14 / 53 / 167

โรงเรียนบ้านโคคลานนำนักเรียนไปทัศนศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ำบน จังหวัดสระแก้ว ...


ข่าวอื่นๆ

5 ธ.ค. ของทุกปี กำหนดให้เป็น วันสำคัญของชาติ

5 ธ.ค. 2561 : 09:25 204

วันที่ 5 ธันวาคม เริ่มตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป จะถือเป็น “วันสำคัญของชาติ” เนื่องจากเมื่อวันที่ (7 ก.พ. 60) คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบการลงนามรับสนองพระราชโองการในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดวันสำคัญของชาติไทย ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงานธุรการ

3 ธ.ค. 2561 : 14:37 / 1 194

ตามที่ โรงเรียนบ้านโคคลาน มีประกาศเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตามหนังสือสำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5965 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ...


ข้อมูลพื้นฐาน

แนะนำบุคลากร

Facebook Page

สถิติเข้าชม

Online : 1 IP
วันนี้ : 6 IP
เมื่อวาน : 22 IP
สัปดาห์นี้ : 46 IP
เดือนนี้ : 577 IP
ปีนี้ : 1675 IP
ทั้งหมด : 15904 IP
บันทึก : 630 (29.10.2018)