แกลลอรี่รูปภาพกิจกรรม

1 รูป

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน การดู : 0 ครั้ง เมื่อ : 18 ม.ค. 2565 : 15:20

18 รูป

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 การดู : 25 ครั้ง เมื่อ : 8 พ.ย. 2564 : 13:27

19 รูป

กิจกรรม Big Cleaning Day การดู : 29 ครั้ง เมื่อ : 30 ต.ค. 2564 : 14:07

19 รูป

ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการธีรพล วรคำ การดู : 33 ครั้ง เมื่อ : 17 ต.ค. 2564 : 18:45

1 รูป

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ การดู : 27 ครั้ง เมื่อ : 13 ต.ค. 2564 : 15:59

19 รูป

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การดู : 63 ครั้ง เมื่อ : 1 ก.ค. 2564 : 18:48

13 รูป

สนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 การดู : 80 ครั้ง เมื่อ : 15 มี.ค. 2564 : 11:37

19 รูป

โครงการต่อต้านยาเสพติดภายในสถานศึกษา การดู : 134 ครั้ง เมื่อ : 12 ต.ค. 2563 : 14:31