แกลลอรี่รูปภาพกิจกรรม

19 รูป

โครงการต่อต้านยาเสพติดภายในสถานศึกษา การดู : 30 ครั้ง เมื่อ : 12 ต.ค. 2563 : 14:31

20 รูป

รพสต.โคคลาน ตรวจสุขภาพนักเรียนบ้านโคคลาน การดู : 27 ครั้ง เมื่อ : 1 ต.ค. 2563 : 10:35

5 รูป


18 รูป

มาตรการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า การดู : 45 ครั้ง เมื่อ : 17 ก.ค. 2563 : 14:49

8 รูป


24 รูป

วันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านโคคลาน การดู : 145 ครั้ง เมื่อ : 13 ม.ค. 2563 : 16:09

7 รูป

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน การดู : 109 ครั้ง เมื่อ : 8 ม.ค. 2563 : 19:16

19 รูป

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2562 การดู : 251 ครั้ง เมื่อ : 9 ส.ค. 2562 : 12:02

14 รูป

กีฬากลุ่มอารยธรรมบูรพา 2562 การดู : 267 ครั้ง เมื่อ : 9 ส.ค. 2562 : 11:49

14 รูป

กิจกรรมศธ. ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ การดู : 296 ครั้ง เมื่อ : 1 ก.ค. 2562 : 17:41

14 รูป

พิธีสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือไทย การดู : 322 ครั้ง เมื่อ : 1 ก.ค. 2562 : 17:35

39 รูป

เปิดป้ายอาคารเรียน รัฐประชาคุรุพัฒน์ การดู : 388 ครั้ง เมื่อ : 19 มิ.ย. 2562 : 07:00