แกลลอรี่รูปภาพกิจกรรม

17 รูป

วันต่อต้านยาเสพติดโลก การดู : 0 ครั้ง เมื่อ : 28 มิ.ย. 2565 : 10:10

19 รูป

20 รูป

ฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ เข็มที่ ๑,๒ และเข็มกระตุ้น การดู : 1 ครั้ง เมื่อ : 27 มิ.ย. 2565 : 18:25

12 รูป

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน การดู : 2 ครั้ง เมื่อ : 13 มิ.ย. 2565 : 15:23

20 รูป

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2565 การดู : 3 ครั้ง เมื่อ : 13 มิ.ย. 2565 : 14:39

20 รูป


19 รูป

สนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 การดู : 35 ครั้ง เมื่อ : 14 ก.พ. 2565 : 16:05

1 รูป

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน การดู : 41 ครั้ง เมื่อ : 18 ม.ค. 2565 : 15:20

18 รูป

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 การดู : 70 ครั้ง เมื่อ : 8 พ.ย. 2564 : 13:27