รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือการจัดหาพัสดุประจำปี