ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

โรงเรียนบ้านโคคลานประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยมี นายธีรพล วรคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชี้แจงการประชุม

โรงเรียนบ้านโคคลานประชุมผู้ปกครอง เพื่แชี้แจงผลการดำงานที่ผ่านมา และนโยบายที่ต้องดำเนินการขับเคลื่อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยมี นายธีรพล  วรคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ดำเนินการประชุม รวมทั้งแจกเงินเรียนฟรี อุปกรณ์การเรียน ตามนโยบายรัฐบาลเรียนฟรี ๑๕ ปี 
ความคิดเห็น