นิเทศติดตาม เยี่ยมห้องเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566

นิเทศติดตาม เยี่ยมห้องเรียน ชั้นอนุบาล 2 ชั้นอนุบาล 3 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และเป็นแนวทางสะท้อนผลเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อรู้ เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนที่ดีและเหมาะสมที่สุดสำหรับผู้

วันอังคาร ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2566

ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโคคลาน นิเทศติดตาม เยี่ยมห้องเรียน

- ชั้นอนุบาล 2

- ชั้นอนุบาล 3

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

        เพื่อเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และเป็นแนวทางสะท้อนผลเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อรู้ เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนที่ดีและเหมาะสมที่สุดสำหรับผู้เรียน
ความคิดเห็น