ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อสนับสนุนสมสบทุนในการสร้าง และปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน ปรับปรุงหอประชุมโรงเรียนบ้านโคคลาน
ความคิดเห็น