ขอเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านร่วมสนับสนุนของขวัญ หรือบริจาคเงินเนื่องในกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

โรงเรียนบ้านโคคลาน ขอเรียนเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติภายในงานจะกิจกรรม และเกมส์ ต่างๆ มีของขวัญมอบให้กับเด็กที่มาร่วมงาน มีอาหาร เครื่องดื่มให้กินฟรีตลอดงาน

ขอเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีร่วมสนับสนุนของขวัญ หรือบริจาคเงินเนื่องในกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

            เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ซึ่งทางโรงเรียนบ้านโคคลาน ได้จัดกิจกรรมสร้างความสุขให้กับเด็กๆ ขึ้นในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโคคลาน ในเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป โดยภายในงานจะกิจกรรม และเกมส์ ต่างๆ มีของขวัญมอบให้กับเด็กที่มาร่วมงาน มีอาหาร เครื่องดื่มให้กินฟรีตลอดงาน

             โรงเรียนบ้านโคคลาน จึงขอเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านร่วมสนับสนุน ของขวัญ ของรางวัล อาหาร ขนม เครื่องดื่มและสิ่งของต่าง ๆ เพื่อจัดกิจกรรมสร้างความสุขให้กับเด็ก ๆ ร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 12 มกราคม 2567 ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านโคคลาน

หรือสามารถติดต่อได้ที่

ผู้อำนวยการโรงเรียน            088-963-2614

ฝ่ายประชาสัมพันธ์                086-315-2699
ความคิดเห็น