กิจกรรมวันสุนทรภู่

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ กิจกรรมวันสุนทรภู่

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ โรงเรียนจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อรำลึกถึงกวีเอกของโลก  ซึ่งประวัติสุนทรภู่ หรือ พระสุนทรโวหาร กวีเอก 4 แผ่นดินของไทย มีผลงานมากมาย ทั้ง นิราศ นิทาน บทเห่กล่อม สุภาษิต เสภา บทละคร อาทิ นิราศเมืองแกลง นิราศภูเขาทอง นิราศอิเหนา นิทานเรื่องพระอภัยมณี สุภาษิตสอนหญิง บทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน เป็นต้น มีนายธีรพล  วรคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายพัชรณัฏฐ พัชรมงคลพัส รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน

ที่มาประวัติสุนทรภู่ https://hilight.kapook.com/view/24209
ความคิดเห็น