ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคคลาน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1027740091

รหัส Smis 8 หลัก : 27020001

รหัส Obec 6 หลัก : 740091

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโคคลาน

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANKOKLAN

ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 บ้านโคคลาน  ตำบล : โคคลาน  อำเภอ : ตาพระยา  จังหวัด : สระแก้ว  รหัสไปรษณีย์ : 27180

โทรศัพท์ : 037269932

โทรสาร :  037269932

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : พ.ศ. 2515

อีเมล์ : kksc2515@hotmail.com

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : อารยธรรมบูรพา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : โคคลาน

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา :  44 กม.

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ :  16 กม.


(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2559 เวลา 13:44:47 น.)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคคลาน

       
 

เพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านโคคลาน


นายเอนก ผ่องแผ้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคคลาน

เบอร์โทรศัพท์ : 0899387427