พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี

โรงเรียนบ้านโคคลาน จัดพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี "วันสมเด็จ พระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2565
ความคิดเห็น