ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอื่นๆ

5 ธ.ค. ของทุกปี กำหนดให้เป็น วันสำคัญของชาติ

5 ธ.ค. 2561 : 09:25 1726

วันที่ 5 ธันวาคม เริ่มตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป จะถือเป็น “วันสำคัญของชาติ” เนื่องจากเมื่อวันที่ (7 ก.พ. 60) คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบการลงนามรับสนองพระราชโองการในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดวันสำคัญของชาติไทย ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงานธุรการ

3 ธ.ค. 2561 : 14:37 / 1 904

ตามที่ โรงเรียนบ้านโคคลาน มีประกาศเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตามหนังสือสำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5965 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ...


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

2 ธ.ค. 2561 : 09:03 / 1 353

ตามที่ โรงเรียนบ้านโคคลาน มีประกาศเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตามหนังสือสำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5965 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

29 พ.ย. 2561 : 09:33 / 1 1280

โรงเรียนบ้านโคคลานรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป หรือเทียบเท่า...


ข่าวกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

27 พ.ย. 2561 : 10:13 / 16 1222

โรงเรียนบ้านโคคลานจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพื่อชี้แจงการดำเนินงานต่างๆในโรงเรียนให้ผู้ปกครองได้ทราบ และเป็นแนวปฏบัติร่วมกันในการดูแลนักเรียน...

ข่าวกิจกรรม

วันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน 2561

26 พ.ย. 2561 : 10:39 / 20 / 2397

โรงเรียนบ้านโคคลานจัดกิจกรรม วันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน 2561 เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลต่อประเทศชาติ ในด้านกิจการลูกเสือ...