รับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน USO NET

โรงเรียนบ้านโคคลานรับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน USO NET เงินเดือน 17,000 บาท ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารให้ครบถ้วนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เบอร์โทรศัพท์ 037-269932

นายเอนก ผ่องแผ้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคคลาน เบอร์โทรศัพท์ : 0899387427

 

 
ความคิดเห็น