พิธีไหว้ครู ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

โรงเรียนบ้านโคคลาน จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยมี นายธีรพล วรคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคคลาน เป็นประธานในพิธี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านโคคลาน จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโคคลาน โดยมี นายธีรพล  วรคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคคลาน เป็นประธานในพิธี เพื่อให้นักเรียนรำลึกถึงบูรพาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทจริยธรรมวิชาความรู้ให้แก่นักเรียนและระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ รวมทั้งเป็นการปลูกฝังคุณธรรม และสอนให้นักเรียนมีความกตัญญูต่อครู อาจารย์ ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้นมา

 

 
ความคิดเห็น