กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ โรงเรียนจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกโดยเดินรณรงค์ในชุมชนในการต่อต้านยาเสพติด มีนายธีรพล วรคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายพัชรณัฏฐ พัชรมงคลพัส รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ โรงเรียนจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกโดยเดินรณรงค์ในชุมชนในการต่อต้านยาเสพติด มีนายธีรพล  วรคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายพัชรณัฏฐ พัชรมงคลพัส รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน  ภายใต้คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567 "รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา"
ความคิดเห็น