โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของวัตถุระเบิดให้กับนักเรียน

โรงเรียนบ้านโคคลานจัดกิจกรรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของวัตถุระเบิดให้กับนักเรียนโดยกองกำกับการตำหนวจตะเวรชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสระแก้ว
ความคิดเห็น