โครงการสร้างรั้วเพื่อน้อง

ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวน ร่วมบริจาคสมทบทุน สร้างรั้วโรงเรียนบ้านโคคลาน

เรียนท่านผู้มีจิตศรัทธาบริจาค

                                           ด้วยโรงเรียนบ้านโคคลาน ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว                                         

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2


              ดำเนินโครงการสร้างรั้วเพื่อน้อง มีความต้องการทำรั้วรอบบริเวณโรงเรียน เพื่อความปลอด ภัยกับนักเรียนและสถานศึกษา เนื่องจากโรงเรียนไม่มีรั้วรอบขอบชิด ทั้งนี้ทางโรงเรียนเห็นความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการสร้าง แต่เนื่องด้วยมีงบประมาณไม่เพียงพอในการก่อสร้าง จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญชวนท่านผู้ใจบุญ เพื่อช่วยสมทบทุนบริจาคเงินหรือทำการก่อสร้างให้กับทาง โรงเรียนบ้านโคคลาน ผ่านช่องทาง ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “โรงเรียนบ้านโคคลาน  (เงินรายได้สถานศึกษา)” เลขที่บัญชี 240-1-12409-8 

"ท่านสามารถนำไปขอลดหย่อนภาษีได้"

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ นายธีรพล วรคำ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคคลาน  โทร. 064-8063134

หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 037-269932 โรงเรียนบ้านโคคลาน
ความคิดเห็น