โคคลานรวมใจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

โรงเรียนบ้านโคคลาน จัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ให้ชาวบ้านประชาชนตำบลโคคลาน ได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ตามหลักประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้

โดยงานนี้มีครู และนักเรียนประมาณ 300 คนเดินรณรงค์ถือป้ายประชาสัมพันธ์ การให้ความสำคัญ และตระหนักถึงการเลือกตั้ง เพราะเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงในการเลือก ส.ส. ตามหลักประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้ โดยหน่วยเลือกตั้งประจำพื้นที่ไกล้บ้านท่าน
ความคิดเห็น