เยี่ยมบ้านนักเรียนที่กักตัวอยู่ในกลุ่มเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

เยี่ยมบ้านนักเรียนที่กักตัวอยู่ในกลุ่มเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) เพื่อเป็นขวัญกำลังใให้กับครอบครัวนักเรียน

เยี่ยมบ้านนักเรียนที่กักตัวอยู่ในกลุ่มเสี่ยง
จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

วันพฤหัสบดี ที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 นำโดย นายธีรพล วรคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคคลาน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร เดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียนที่กักตัวอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid 19) จำนวน 2 ครอบครัว พร้อมกับมอบข้าวสารอาหารแห้งของใช้ และสิ่งจำเป็นต่อการอุปโภค บริโภคต่างๆ  และไข่ไก่ ซึ่งเป็นผลผลิตจากทางโรงเรียน เพื่อเป็นขวัญกำลังให้กับครอบครัวนักเรียน
ความคิดเห็น