เปิดสนามกีฬาให้คนไทยได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจิตแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับโรงเรียนบ้านโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับโรงเรียนบ้านโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 จัดโครงการ เปิดสนามกีฬา ให้คนไทยได้ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพจิตแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง ส่งเสริมให้คนไทยได้ออกำลังกายมากยิ่งขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดี ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคคลานเมน ติดต่อเรา หรือที่โรงเรียนได้ในวันและเวลาราชการ
ความคิดเห็น