เปิดป้ายอาคารเรียน รัฐประชาคุรุพัฒน์

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครบรอบ 48 ปีก่อตั้งโรงเรียน และเปิดป้ายอาคารเรียน”รัฐประชาคุรุพัฒน์” โรงเรียนบ้านโคคลาน (ข้าราชการกรมการปกครองอุปถัมภ์ 2) 14 มิถุนายน 2562

14 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านโคคลานโดยท่านผู้อำนวยการจัดกิจกรรมเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่ "รัฐประชาคุรุพัฒน์" ที่เพิ่งก่อสร้างแทนอาคารหลังเก่าที่รื้อถอน ได้ให้นักเรียนใช้ในการเรียนการสอน ประธานในพิธีนายกำพล กระมล ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 ผู้อำนวยการโรงเรียนกลุมอารยธรรมบูรพา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุนชน และชาวบ้าน บ้่านโคคลาน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ความคิดเห็น