อำเภอยิ้ม

โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้ว

ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโคคลาน วันที่ 19 ธันวาคม 2561 
ความคิดเห็น