สพม 2 ศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเพมหานคร เขต 2 ศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านโคคลานด้วยระบบออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเพมหานคร เขต 2 ศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านโคคลานด้วยระบบออนไลน์ โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายเอนก ผ่องแผ้ว ผู้อำนวยการ คุณครูกัญญาภัค สุขใจ หัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และนายศราวุฒิ ศรีนนท์ผู้พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านโคคลาน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานของ สพม.2 เพื่อนำระบบไปปรับใช้งานในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ความคิดเห็น