วันต่อต้านยาเสพติดโลก

กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565

       

          วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. โรงเรียนบ้านโคคลาน ได้จัดกิจกรรม "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" นำโดยนายธีรพล วรคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคคลาน คุณครูสรายุทธ  สลับเพชร  คุณครูรพีพร  มนต์นารายณ์ ผู้ดำเนินโครงการ ร่วมกับคณะครู บุคลากรโรงเรียนบ้านโคคลาน พร้อมด้วยคณะครู  นักเรียน การอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 ของ นางสาวตรีนุช เทียนทอง และร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เดินรณรงค์ภายในชุมชนผ่านหมู่บ้านโคคลาน  หมู่บ้านซับม่วง เพื่อเป็นการย้ำเตือนให้นักเรียน และประชาชนในชุมชนเกิดความตระหนักว่ายาเสพติดเป็นปัญหาของคนไทยทั้งชาติ ที่ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความคิดเห็น