รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโคคลานรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
ความคิดเห็น