ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการธีรพล วรคำ

ณ โรงเรียนบ้านโคคลาน 

ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการ ธีรพล วรคำ

วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนบ้านโคคลาน  ต้อนรับ ผอ.ธีรพล วรคำ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคคลาน โดยได้รับเกียรติ ท่านรอง ปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ดร.ทองพูน ใจประเสริฐ คณะผู้บริหารกลุ่มเคลือข่ายอารยธรรมบูรพา เดินทางมาส่ง และร่วมสักการระสิ่งศักดิ์ภายในโรงเรียนเพื่อเป็นสิริมงคล แขกผู้มีเกียรติร่วมมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี
ความคิดเห็น