พิธีเปิดป้ายสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ตามรอยพระยุคลบาท โรงเรียนบ้านโคคลาน จังหวัดสระแก้ว และร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ท่านผู้อำนวยการ เอนก ผ่องแผ้ว

ณ โรงเรียนบ้านโคคลาน 

       เนื่องในวาระสำคัญนี้ท่านผู้อำนวยการเอนก ผ่องแผ้ว ต้องการดำเนินโครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ตามรอยพระยุคลบาท โรงเรียนบ้านโคคลาน จังหวัดสระแก้ว ให้สำเสร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงได้จัดพิธีเปิดป้ายอย่างเป็นทางการ จัดพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และร่วมแสดงงมุทิตาจิต แด่ท่าน ผอ.เอนก ผ่องแผ้ว     คณะครู บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมมอบของที่ระลึก บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ปลื้มปิติด้วยความเคารพและผูกพันยิ่ง ณ โรงเรียนบ้านโคคลาน

เมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยน
กาลเกษียณเวียนมาน่าใจหาย
ต้องอำลาจากกันแสนอาลัย
แต่สายใยความผูกพันยังมั่นคง

คุณความดีประจักษ์เป็นหลักฐาน
ตรากตรำงานอย่างซื่อสัตย์มิไหลหลง
พัฒนาชาติไทยให้ยืนยง
เกียรติดำรงก้องปรากฏมิวางวาย

ระยะทางจักเป็นเครื่องพิสูจน์ม้า
วันเวลาบอกคุณค่าของคนได้
ผ่านร้อนเย็นอุปสรรคมามากมาย
ความดีงามที่สร้างไว้มิมีเลือน

***********
ความคิดเห็น