ปั่นปันสุข กองทุนคนรักเด็ก ลงทะเบียน คลิก!

เชิญชวนร่วม " ปั่นปันสุข กองทุนคนรักเด็ก" ครั้งที่ 1

 

ลงทะเบียนปั้นจักรยาน ในโครงการ " ปั่นปันสุข กองทุนคนรักเด็ก" ครั้งที่ 1 ชมแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติละลุ อ่างเก็บน้ำหนองคล้า  

ในวันที่ 16 มกราคม 2565  เวลา 15.30 น. เส้นทางจากโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น - ละลุ ระยะทางไป-กลับ 8 กิโลเมตร

    ลงทะเบียน คลิก!!  
     
ความคิดเห็น