ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

เชิญผู้ปกครองนักเรียน มาประชุม ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียน

ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

 

 
ความคิดเห็น