ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านโคคลาน

ตามที่โรงเรียนบ้านโคคลานได้มีการรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ปฐมวัยแล้วนั้น บัดนี้โรงเรียนบ้านโคคลานได้ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครเรียบร้อยจึงประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้าง
ความคิดเห็น