นักเรียนรับการฉีดวัคซีน (Pfizer) สำหรับนักเรียน ในช่วงอายุ 5 - 11 ปี

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาพระยา และโรงพยาบาลตาพระยา

นักเรียนรับการฉีดวัคซีน (Pfizer)
    สำหรับนักเรียน ในช่วงอายุ 5 - 11 ปี

                                วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนบ้านโคคลาน ได้นำนักเรียน ในช่วงอายุ 5 - 11 ปี จำนวน 60 คน เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1

                    ณ โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพี่ 131 โดยทีมแพทย์จากสาธารณสุขอำเภอตาพระยา

                                ในการนี้ นายธีรพล วรคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคคลาน พร้อมด้วยคณะครู ได้ติดตามดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด

ร่วมสังเกตการณ์ และเป็นกำลังใจให้นักเรียน และทีมแพทย์ โดยทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(COVID-19) เน้นย้ำให้นักเรียนดูแลสุขภาพหลังการรับวัคซีนตามที่แพทย์ให้คำแนะนำอย่างเคร่งครัด
ความคิดเห็น