ทำบุญโรงเรียนบ้านโคคลาน

โรงเรียนบ้านโคคลานจัดกิจกรรมการทำบุญตักบาตร โรงเรียน ในวันที่ 6 มีนาคม 2560 โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านน และชาวบ้าน บ้านโคคลาน ร่วมทำบุญตักบาตรด้วย
ความคิดเห็น