ฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ เข็มที่ ๑,๒ และเข็มกระตุ้น

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคคลาน ออกให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ เข็มที่ ๑,๒ และเข็มกระตุ้น แก่เด็กนักเรียน อายุตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป

         วันที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านโคคลาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคคลาน ออกให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ เข็มที่ ๑,๒ และเข็มกระตุ้น แก่เด็กนักเรียน อายุตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป ที่กำลังศึกษาในสถานศึกษาของตำบลโคคลาน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโคคลาน โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี และโรงเรียนประเสริฐน้อย-รุจิรวงศ์ด จำนวนประมาณ 100

ในการนี้ เพื่อให้การฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ให้กับนักเรียนเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย นายธีรพล วรคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคคลาน พร้อมด้วยคณะครูบุคลากร ได้จัดเตรียมสถานที่อำนวยความสะดวก และให้การดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด ร่วมสังเกตการณ์ และเป็นกำลังใจให้นักเรียน และทีมแพทย์ โดยทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เน้นย้ำให้นักเรียนดูแลสุขภาพหลังการรับวัคซีนตามที่แพทย์ให้คำแนะนำอย่างเคร่งครัด
ความคิดเห็น