ขอเชิญร่วม ลงนามถวายพระพรออนไลน์

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

  

ขอเชิญร่วม ลงนามถวายพระพรออนไลน์

 คลิก เพื่อร่วมลงนามถวายพระพร !!!!!!!!

 
     

อาติรวาท

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

******************************

                                  พระราชินีศรีสง่าแห่งราชัน         ศศิธรทรงธรรม์มิ่งขวัณสมัย

                       มธุรธรรมธำรงมงคลไพท                        ภูมิพิชัยไพบูลย์บุญณากิบาล

                       เฉลิมพระชนม์พรรษามิ่งราชินี                จตุรพิธพรศรีพิสิษฐ์พิศาล

                       น้อมถวายชัยมงคลปันตลดาล                 สัมฤทธิ์สราณธำรงทรงพระเจริญฯ

********************************

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง

โรงเรียนบ้านโคคลาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒
ความคิดเห็น