กีฬากลุ่มอารยธรรมบูรพา 2562

โรงเรียนบ้านโคคลานเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากรีฑา กลุ่มอารยธรรมบูรพา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านโคกไพล วันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2562

สรุปผลการแข่งขันกรีฑาโรงเรียนบ้านโคคลานกลุ่มอารยธรรมบูรพา วันสุดท้าย
- เหรียญเงิน วิ่ง 60 เมตรหญิง รุ่นอายุ 9 ปี เด็กหญิงขวัญชนก รักชาติ
- เหรียญทอง วิ่ง 80 เมตรหญิง รุ่นอายุ 12 ปี เด็กหญิงศศิวิมล บุญเคลา
- เหรียญทองแดง วิ่ง 100 เมตรหญิง รุ่นอายุ 12 ปี  เด็กหญิงศศิวิมล บุญเคลา

- ถ้วยรางวัลเหรียญรวมทีมหญิง รุ่นอายุ 12 ปี รองชนะเลิศอันดับ 2
ความคิดเห็น