กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562

โรงเรียนบ้านโคคลานจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโคคลาน พบกับกิจกรรมมากมาย การแสดงของเด็กๆบนเวที การเล่นเกมส์ต่างๆ

เรียนเชิญผู้ปกครองร่วมกิจกรรมเนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านโคคลาน 

"เด็ก  เยาวชน  จิตอาสา  ร่วมพัฒนาชาติ"

พบกับกิจกรรม

-  การแสดงบนเวทีของเด็ก
-  กิจกรรมการเล่นเกมส์
-  กิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล
-  การแจกของขวัญ  อาหาร  และเครื่องดื่ม


ท่านที่มีความประสงค์จะมอบของขวัญ  รางวัล  อาหารและเครื่องดื่ม  ติดต่อที่
-  ผอ. เอนก  ผ่องแผ้ว  089-9387427
-  ครูมัลลิกา  คำโสภา  089-0919216
-  ครูกัญญาภัค  สุขใจ  081-9961039
-  ครูอัปสร  บอสกี  087-8201168
-  ครูรพีพร  มนต์นารายณ์  087-9091975
ความคิดเห็น