กิจกรรม Big Cleaning Day

โรงเรียนบ้านโคคลาน 

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 โรงเรียนบ้านโคคลาน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day นำโดยท่าน ผอ.ธีรพล วรคำ คณะครู บุคลากร โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน, องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน นำรถฉีดน้ำมาช่วยฉีดน้ำล้างหอประชุม โรงอาหาร และตามอาคารเรียน ฉีดพ้นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกห้องเรียน และบริเวณโดยรอบ ขอขอบคุณทุกท่านทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจกัน เพื่อให้นักเรียนได้มาเรียนที่โรงเรียนแบบ On site จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เป็นอย่างสูง
ความคิดเห็น