การตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

การตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อม ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

การตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อม

ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายศิลป์ธรณ์ ดำเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาพระยา

ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน และให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากร ในโรงเรียนบ้านโคคลาน 

ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยเน้นย้ำความปลอดภัยในสถานศึกษา คุณภาพการศึกษาของนักเรียน

ตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2

   โดยมี นายธีรพล วรคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคคลาน พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับโรงเรียนโรงเรียนบ้านโคคลาน ขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

 
ความคิดเห็น