ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอื่นๆ

วันครู 2562

15 ม.ค. 2562 : 11:38 1033

เดือนมกราคมเวียนมาถึงอีกครั้ง บรรดานักเรียนทั้งหลายคงจำกันได้ดีว่า วันที่ 16 มกราคม ของทุกปี เป็นวันครูที่กำหนดขึ้นเพื่อให้ลูกศิษย์ทั้งหลายระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์...

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562

9 ม.ค. 2562 : 18:50 / 56 1631

โรงเรียนบ้านโคคลานจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโคคลาน พบกับกิจกรรมมากมาย การแสดงของเด็กๆบนเวที การเล่นเกมส์ต่างๆ...


ข่าวกิจกรรม

อำเภอยิ้ม

21 ธ.ค. 2561 : 14:08 / 19 786

โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้ว...

ข่าวกิจกรรม

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของวัตถุระเบิดให้กับนักเรียน

21 ธ.ค. 2561 : 14:01 / 19 900

โรงเรียนบ้านโคคลานจัดกิจกรรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของวัตถุระเบิดให้กับนักเรียนโดยกองกำกับการตำหนวจตะเวรชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสระแก้ว...


ข่าวอื่นๆ

สพม 2 ศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

21 ธ.ค. 2561 : 13:54 / 1 940

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเพมหานคร เขต 2 ศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านโคคลานด้วยระบบออนไลน์...

ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนบ้านโคคลานทัศนศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ำบน

17 ธ.ค. 2561 : 16:14 / 53 / 609

โรงเรียนบ้านโคคลานนำนักเรียนไปทัศนศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ำบน จังหวัดสระแก้ว ...